INFORMAȚII DESPRE UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

DREAM NAILS & BEAUTY SHOP S.R.L în calitate de proprietari și administrator al website-ului https://dreamnails.ro se angajează să pastreze caracterul confidențial al informației furnizate de către dumneavoastră la accesarea și completarea formularului electronic de comandă.
DREAM NAILS & BEAUTY SHOP S.R.L, utilizează metode și tehnici de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate și se asigură ca persoanele care transmit informații de caracter personal sunt protejate în condițiile legii.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, vă informăm ca beneficiați de dreptul de acces, opoziție și intervenție în orice moment asupra datelor personale înscrise în formularul de candidatură, rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul website-ului precum și Politica de confidențialitate fără nici un fel de notificare prealabilă.
De aceea vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica termenii și condițiile pe care ați agreat să le respectați.
 
DATE PERSONALE ȘI ALTE DATE
Puteți consulta acest site fără să vă dezvăluiți identitatea sau să dați cea mai mică informație în ceea ce vă privește.
Informațiile pe care ni le veți comunica vor fi considerate ca neconfidențiale și vor putea fi utilizate și difuzate de către DREAM NAILS & BEAUTY SHOP S.R.L, în mod liber, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, precum și a dispozițiilor privind secretul bancar.
 
DATE PERSONALE
Preocupându-se în mod special de transparență și protecția drepturilor dumneavoastră, DREAM NAILS & BEAUTY SHOP S.R.L  nu-și va procura informații care să permită unor terți să vă identifice personal, exceptând situația în care dumneavoastră ni le comunicați prin completarea și trimiterea formularelor figurand pe site.
Nici o exploatare comercială, fie ea parțială, a datelor primite nu va putea fi efectuată fără acordul prealabil în scris al DREAM NAILS & BEAUTY SHOP S.R.L .
Aceste informații sunt confidențiale și păstrate de către magazinul online.
 
DATE CU UN CARACTER NON-PERSONAL
Informațiile cu un caracter non-personal pe care ni le comunicați și care se referă la preferințele dumneavoastră, interesele principale și pasiunile dumneavoastră sunt utilizate pentru a crea și a vă propune produse și servicii adaptate gusturilor dumneavoastră.
Este posibil să obținem informații în mod automat, dar care nu pot fi în nici un caz asociate vreunei persoane. 
Aceste informații se referă la tipul de browser pe care îl utilizați, la sistemul de operare al computerului dumneavoastră și la numele domeniului prin care aveți acces la site-ul nostru.